femina
 badania prenatalne
 badania biochemiczne
 USG - 3D, 4D
 echokardiografia płodu
 program badań prenatalnych
 szkoła rodzenia
 badania cytologiczne
 dotacje EU
 kontakt

Dotacje UE dla CM Femina

dotacje europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt pn.:
Kompleksowa diagnostyka raka szyjki macicy poprzez wdrożenie innowacyjnych metod: identyfikacji i genotypowania wirusa HPV, badań obrazowych oraz ulepszonych metod badań histopatologicznych


Całkowita wartość projektu: 762'941.40 zł, Wartość dofinansowania: 412'833.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl jesteś 370 377 naszym gościem Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2004 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!