femina
 badania prenatalne
 badania biochemiczne
 USG - 3D, 4D
 echokardiografia płodu
 program badań prenatalnych
 szkoła rodzenia
 badania cytologiczne
 kontakt

Badania biochemiczne - SYSTEM BRAHMS KRYPTOR

kryptor LOGO W trosce o najwyższą jakość diagnostyki prenatalnej
Laboratorium Centrum Medycznego Femina
zostało wyposażone w najnowocześniejszy
analizator biochemiczny BRAHMS KRYPTOR.

Urządzenie to jest jednym z dwóch, które uzyskały
akceptację i rekomendację Fundacji Medycyny
Płodowej (FMF)

do wykonywania biochemicznych badań
prenatalnych rekomendację można znaleźć
na stronie internetowej FMF fetalmedicine.com.

Nowoczesne metody obliczania indywidualnego ryzyka wystąpienia między
innymi zespołu Downa biorą pod uwagę zarówno zagrożenie związane z wiekiem,
dane z wywiadu lekarskiego, dane uzyskane w trakcie badania USG
genetycznego
oraz wyniki badań biochemicznych.

Poziom markerów biochemicznych jest oznaczany w surowicy krwi przy użyciu
testu immunofluorescencyjnego w całkowicie zautomatyzowanym systemie
analizy BRAHMS KRYPTOR.
System analizy został opracowany w oparciu o tzw. technologię TRACE
(Time Resolved Amplified Cryptate Emission), za którą w 1987 roku
przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami diagnostyki prenatalnej
w pierwszym trymestrze (między 11 a 13 + 6 dni) tygodniem ciąży należy wykonać badania USG genetyczne, zgodnie ze standardami Sekcji USG
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Fundacji Medycyny Płodowej
z siedzibą w Londynie oraz badania biochemiczne (test podwójny).

Połączenie tych metod umożliwia wykrycie zespołu Downa
w ponad 97% przypadków.

Badania biochemiczne wykonuje się z krwi pobranej tak jak do rutynowych
badań. Do wykonania testów potrzeba niewielkiej próbki krwi (ok. 3,5 ml),
którą uzyskujemy od ciężarnej tuż po wykonaniu badania USG
w naszym punkcie pobrań.
Poziom PAPP-A i poziom FßhCG oznacza się z surowicy krwi w całkowicie
zautomatyzowanym systemie analizy BRAHMS KRYPTOR.
Uzyskane wyniki badań biochemicznych służą do ponownego przeliczenia
ryzyka z jeszcze większą dokładnością.

Badania biochemiczne - SYSTEM BRAHMS KRYPTOR Badania biochemiczne - SYSTEM BRAHMS KRYPTOR Badania biochemiczne - SYSTEM BRAHMS KRYPTOR Badania biochemiczne - SYSTEM BRAHMS KRYPTOR
  jesteś 370 377 naszym gościem Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2004 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!